You are here

verantwoordelijke leefgroepen

Naam bedrijf: 
stad vilvoorde

Samen met 7 tot 10 kinderbegeleidster, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van een leefgroep met kinderen van 3m tot 3 jaar. In overleg met de directeur, neem je alle mogelijke maatregelen en initiatieven die bijdragen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening. Je observeert, rapporteert en stimuleert het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in je leefgroep.
Je bewaakt de correcte toepassing van de vooropgestelde richtlijnen met betrekking tot de veiligheid, voeding, hygiëne, verzorging, paramedische ondersteuning en administratie. Je implementeert de pedagogische visie van het kinderdagverblijf, rekening houdend met de visie van de organisatie en de multiculturele context. Als teamleider motiveer en coach je de kinderbegeleiders. Je bent verantwoordelijk voor de vorming en evaluatie van je teamleden.
Je organiseert op structurele wijze het teamoverleg en de opvolging van de ontwikkeling van de kinderen.
Samen met de directeur, bewaak je de optimale personeelsinzet en zorg je voor een efficiënte bezetting in de leefgroep. Het kwaliteitshandboek is voor jou een levend instrument.
Je bent het aanspreekpunt voor ouders en bouwt met hen een professionele vertrouwensband op. Je zorgt voor een correcte informatiedoorstroming. Je vertaalt de visie rond ouderbetrokkenheid in dagelijkse en occasionele activiteiten. Je bent een partner van ouders in hun opvoedingstaak en verwijst gericht door bij opvoedingsproblemen.
Je bent stressbestendig en werkt oplossingsgericht . Je steekt de handen uit de mouwen bij onverwacht personeelstekort en om de werking te ondersteunen.
Je volgt de ontwikkelingen in het kinderopvanglandschap op en deelt die kennis met het team. Plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de dagelijkse activiteiten binnen de dienst gelijke kansen en bijdragen tot de voorbereiding
van beleidsbeslissingen, -voorstellen en -adviezen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van het lokale
minderhedenbeleidsplan en het convenant tussen de Vlaamse gemeenschap en de stad Vilvoorde.
Interesse? Solliciteer via: https://www.jobsolutions.be/register/1625

BijlageGrootte
Microsoft Office document icon vacaturebericht.doc81 KB
Soort betrekking: