You are here

Verpleegkundige

Naam bedrijf: 
Fedasil Zaventem

Fedasil organiseert (rechtstreeks of met zijn partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers. Het agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en het coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil waakt tevens over de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschap.

Plaats van tewerkstelling:

Opvangcentrum Zaventem
Excelsiorlaan 40
1930 Zaventem

Doel van de functie:

Samen met een poule van 13 externe artsen en een medewerker medische facturatie, staat u in voor de organisatie en de toediening van de medische zorgen om zo bij te dragen aan de gezondheid van de bewoners, met oog voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context van de functie:

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Zaventem is een federaal opvangcentrum beheerd door Fedasil met een capaciteit van 200 plaatsen voor families en alleenstaande mannen en vrouwen met of zonder kinderen.

Binnen de medische dienst werkt u nauw samen met de externe artsen die consultaties verzorgen in het opvangcentrum. Daarnaast staat u in voor de toediening van de eerste zorgen en waakt u over de goede algemene hygiënische toestand binnen het opvangcentrum.

Binnen het opvangcentrum werkt u nauw samen met de andere centrumdiensten zoals het onthaal, sociale dienst en logistieke dienst. U onderhoudt tevens nauwe contacten met externe diensten zoals apothekers, ziekenhuizen en specialisten.

Takenpakket:

U staat in voor de medische intake van de bewoners: aanmaak medisch dossier, zicht krijgen op de huidige aandoeningen/behandeling, uitleg functioneren medische dienst.

U luistert naar de psychosociale noden van patiënten, verwijst door naar de centrumarts waar nodig en organiseert de nodige externe ondersteuning.

U assisteert bij consultaties door de huisartsen of andere externe organisaties zoals Kind en Gezin.

U ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie en bevordert de therapietrouw.

U staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers (elektronisch).

U plant de medische consulten/afspraken, houdt zorgvuldig een medische agenda bij en organiseert medisch transport.

U stelt uw expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten en neemt actief deel hieraan.

U organiseert medische preventie en projecten die de (mentale) gezondheid van bewoners kunnen verbeteren.

U zorgt voor een hygiënische consultatieruimte en het schoonmaken/steriliseren van de medische materialen.

U beheert de medische aankopen en materialen en volgt de medische facturen op.

U werkt mee aan en geeft vorming aan bewoners en personeel.

Uw profiel:

U bent houder van een bachelor diploma verpleegkundige.

U heeft een visum van de FOD Volksgezondheid en liet uw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wilt werken.

U hebt bij voorkeur een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

U heeft interesse in een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Goede mondelinge kennis van het Frans en Engels is een voordeel.

U beschikt over goede PC-vaardigheden (Internet, Word, Excel,…)

U kan autonoom en gestructureerd werken waarbij u aandacht heeft voor het stellen van correcte prioriteiten.

U bent zich bewust van de grenzen in de begeleiding van asielzoekers en de beperkingen van uw taken.

U bent klantgericht ten opzichte van de bewoners, de medewerkers en de organisatie.

U bent enthousiast en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

U bent flexibel en toont zin voor initiatief

Ons aanbod:

Een contract van bepaalde duur tot 31/12/2016.

U zal aangeworven worden op niveau B1, volgens de barema’s die op u van toepassing zijn. Uw bruto geïndexeerd aanvangssalaris afhankelijk van uw nuttige werkervaring bedraagt € 2252,30 per maand (voltijds). Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Glijdend uurrooster en 26 wettelijke vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding).

Mogelijkheid tot gratis abonnement voor trein, tram, bus.

Als u kiest voor Fedasil, dan kiest u voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang. Wij zijn een organisatie waarin flexibiliteit en vernieuwing gewaardeerd en gestimuleerd worden.

Selectieprocedure:

Indien deze functie u interesseert en u denkt te beantwoorden aan het gezochte profiel, kan u solliciteren via de link op www.fedasil.be/nl/jobs, met uw motivatiebrief, uw curriculum vitae en een kopie van uw diploma (of de gelijkstelling van diploma). Gelieve ook duidelijk het referentienummer van de vacature te vermelden in uw motivatiebrief.

Kandidaatstelling is mogelijk tot en met 26/08/2016 middernacht.

De selectie bestaat uit een sollicitatiegesprek en een eventuele schriftelijke proef, waarin uw kennis, vaardigheden, attitudes, motivatie en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.

Indien u beschikt over een buitenlands diploma wordt u verzocht een officieel bewijs van homologatie mee te sturen met uw kandidatuur. U kan zich hiervoor wenden tot het Ministerie van Onderwijs.

Alle kandidaten zullen worden beoordeeld via een voorselectie op basis van het curriculum vitae. Enkel de sollicitanten die het best beantwoorden aan de vereisten van de functie zullen worden uitgenodigd voor de eigenlijke selectie.

Mensen met een handicap worden extra gestimuleerd om hun kandidatuur in te dienen. Fedasil biedt de mogelijkheid om de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke noden.

Indien u meer informatie wenst over de functie of de selectieprocedure, aarzel niet om contact op te nemen via sarah.michel@fedasil.be of op het telefoonnummer 02/548.80.41.

Thema: 
Soort betrekking: 
Departementen Erasmushogeschool Brussel: